תירגום

אנו מתרגמים מעברית לצרפתית בּכל התחומים המוצגים תומונות 
הספּקת עבודה מיידית או תוך 24 שׁעות או יותר לפי סוג העבודה

.בּדיקת איכות מובטחת

קול 
ועריכה

אנו מניחים קול נשׁי או גברי בּעברית על סירטונים רדיו או אתרי אינטרנט  בּכל חתחומים המוצגים על התמונות  ומציעים עריכה ופּסקול לפי הצורך

.הספּקת עבודה מהירה

Dites-nous ce qu'il vous faut. Nous vous rappelons aussitôt.

Bien reçu !

תחומים